Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка, сервизно и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газова арматура за отоплителен сезон 2022/2023 г на територията на ЛД-София, район София и район Мездра“. Срок за предоставяне на оферти до 20.04.2022г. (вкл.).

13.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане