Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП с предмет: „Шлайфане на два броя колянови валове с номера №7829 и №699 за дизелови локомотиви серия 75-000“. Срок за предоставяне на оферти до 04.05.2022г. (вкл.).

27.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане