Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4 от ЗОП с предмет: Еднократно предаване на смесен строителен отпадък, с местоположение район Подуяне, ул. „Майчина слава“, №2 към Поделение за пътнически превози София. Срок за подаване на оферти до 15.12.2021 г. (включително).

08.11.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.