Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на санитарни помещения, покрив и фасада на сграда Вагонно-ревизорски участък – Варна, към Вагонно депо – Горна Оряховица в ППП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 04.02.2022г. (вкл.)

26.01.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.