Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на WC и умивалня на I и II етаж в Административна сграда на ППП София, гр. София, ул. "Заводска" № 1, собственост на "БДЖ-ПП" ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 21.02.2022г. (вкл.)

11.02.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.