Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт /по предписание на орган по БЗР/ на санитарни помещения във Вагонно – ревизорски участък – Русе, към Вагонно депо Горна Оряховица в ППП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 03.04.2022г. (вкл.)

24.03.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.