Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт покрив на заваръчно отделение към Ремонтен цех -Горна Оряховица -Вагонно депо -Горна Оряховица към ППП – Горна Оряховица, собственост на „БДЖ - Пътнически превози”ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 11.02.2022г. (вкл.)

02.02.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.