„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на радиатори за охладителна система на дизеловите двигатели и за отопление на командните кабини на локомотиви серия 75-000“, делима на 2 обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 14.06.2021г. (вкл.)

08.06.2021 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.