„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на три броя полупрофесионални перални и един брой полупрофесионална сушилня, необходими за нуждите на район София, район Подуяне и район Мездра при Локомотивно депо София към ППП София, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2020г. (вкл.)

31.07.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.08.2020 г. от 10:30 в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 222