Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Графичен дизайн, изработка и доставка на рекламни продукти и услуги за участия в кариерни събития и форуми”. Срок за предоставяне на оферти до 14.09.2022г. (вкл.)

08.09.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.