Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Последваща проверка и ревизия на специализирани уреди за железопътния транспорт – „манометри използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт“, за нуждите на ППП Пловдив, ППП Горна Оряховица и ППП София”. Срок за предоставяне на оферти до 02.11.2022г. (вкл.)

25.10.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане