Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Пране на спално бельо и работно облекло, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за региони Горна Оряховица, Пловдив и София с 3 обособени позиции за период от два месеца”. Срок за предоставяне на оферти до 17.03.2022г. (вкл.)

16.03.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане