Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на радиатори за охладителната система на локомотиви серия 75-000 “ от парка на филиал Септември за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 11.01.2023г. (вкл.)

05.01.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.