Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на уредби за теглово уравновесяване на ТПС в локомотивните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 05.08.2022г. (вкл.)

29.07.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.