Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване с осигурен „Асистанс“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за двугодишен период”. Срок за предоставяне на оферти до 03.05.2022г. (вкл.)

19.04.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.