Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет„Отпечатване и доставка на “Пътеводител” и книжка “План за композиране на влаковете” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за 2022/2023 г.“. Срок за предоставяне на оферти до 06.11.2022г. (вкл.)

31.10.2022 • Обществени поръчки чрез директно възлагане