„Покана за представяне на оферта на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на летни гуми за МПС и специализирана техника собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 05.04.2023г. (вкл.)

30.03.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 06.04.2023 г. от 11:00ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“ № 3, зала 222