„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 30 броя скоростомерни системи за регистриране и записване на данни за електрически локомотиви серия 44 и обучение на персонал“ Срок за предоставяне на оферти до 31.03.2023г. (вкл.)

17.03.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.