„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за измерване натоварването на колелата (по талиги) на ПВ собственост на „БДЖ- ПП” ЕООД” във ВД - Пловдив . Срок за предоставяне на оферти до 28.10.2022г. (вкл.)

03.10.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.