„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на 4000 броя контакти за превключвателя на степените тип TPPL VI за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45” . Срок за предоставяне на оферти до 22.03.2022г. (вкл.)

15.03.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.