„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на буксови тела и части за тях”, разделена на 11 (единадесет) обособени позиции". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 22.02.2023 г. (вкл.).

26.01.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.