„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на бутало с бутален болт /комплект/ за дизеловите двигатели тип МВ820 на локомотиви серия 75-000“ . Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 15.08.2022 г. (вкл.).

29.07.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.