„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на части за спирачни цилиндри за електрически локомотиви серии 44, 45, 46.200 и 61, разделена на пет обособени позиции “. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 24.06.2022 г. (вкл.).

17.06.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.