„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на диоди тип D855-320R-12 и тиристори тип TR955L-250-12 NKL за електрически локомотиви серии 44 и 45“ с две обособени позиции”. Срок за предоставяне на индикативното ценово предложение е до 14.03.2022 г. (вкл.).

07.03.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.