„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на елементи от системата за контрол и регулиране на температурата и управление на страничните врати на пътнически вагони от серии 1974, 2974, 1940, 2143 и 2145 оборудвани с главни електрически табла тип 001.00.00.00.00 -ИЕТО и ГЕТ 2013 тип ТД 00.00.00.00.00 ФО” . Срок за предоставяне на оферти до 23.09.2022г. (вкл.)

13.09.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.