„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на елементи от високоволтовата електрическа инсталация на пътнически вагони „клема 800А – комплект“ и „клема подвижна“ необходими при извършване на ремонтни дейности на ПЖПС във ВД „Надежда” . Срок за предоставяне на оферти до 12.04.2022г. (вкл.)

05.04.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.