„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на елементи от високоволтовата инсталация на спални вагони от серия 7071” . Срок за предоставяне на оферти до 18.02.2022г. (вкл.)

25.01.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.