„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на инструктажни книги предназначени за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ - Товарни превози" ЕООД “ . Срок за предоставяне на оферти до 11.07.2022г. (вкл.)

01.07.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.