„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на изделия и материали необходими за маневрената дейност в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД”, в девет обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 17.10.2022г. (вкл.)

03.10.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.