„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за 1/една/ година“ . Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 08.06.2022 г. (вкл.).

01.06.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.