„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария, порцелан и консумативи за работа на химическите лаборатории за три години” с четири обособени позиции” . Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 04.05.2022 г. (вкл.).

27.04.2022 • Пазарни консултации