„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на плат за пердета за пътнически вагони“ . Срок за предоставяне на оферти до 17.10.2022г. (вкл.)

26.09.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.