„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, за електрически локомотиви серии 44 и 45 “. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 08.03.2022 г. (вкл.).

01.03.2022 • Пазарни консултации