„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на предпазители за пътнически вагони собственост на "БДЖ - Пътнически вагони" ЕООД"” . Срок за предоставяне на оферти до 02.06.2022г. (вкл.)

26.05.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.