„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на електрически локомотиви серия 44 и 45“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 28.03.2022 г. (вкл.).

21.03.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.