„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на силов кабел със сечение 1х185мм2 за напрежение 3,6/6 kV , за нуждите на локомотиви и вагони собственост на „БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД ”. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 18.01.2022г. (вкл.)

11.01.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.