Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за ТПС“, делима на двадесет и три обособени позиции. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 05.08.2022 г. (вкл.).

20.07.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.