„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на спирачни цилиндри за електрически локомотиви серии 44, 45, 46.200 и 61“ с три обособени позиции” . Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 04.05.2022 г. (вкл.).

27.04.2022 • Пазарни консултации