„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни и помощни материали за извършване на жп ремонти по стопански начин при „БДЖ – ПП” ЕООД". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 17.10.2022 г. (вкл.).

07.10.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.