„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда”, във връзка с реализиране на проект на НК „Железопътна инфраструктура“ с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София

10.05.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.

Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 30.06.2023 г. (вкл.).

1. Покана за пазарни консултации;

2.Техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда“- Приложение№1;Техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда“- Приложение№1;

3.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение №2;

Съобщение удължаване на срок предоставяне на оферти

Съобщение удължаване на срок предоставяне на оферти до 30.06.2023 г.

Съобщение удължаване на срок предоставяне на оферти до 21.07.2023 г.