„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на еднократна профилактика, диагностика и изготвяне на ценово предложение за извършване на ремонт на климатични инсталации на електрически и дизелов локомотиви, собственост на „БДЖ- Пътнически превози" ЕООД“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 01.06.2022 г. (вкл.).

25.05.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.