„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на претапициране със смяна на вложката на седалките на 70 броя пътнически вагони разделени на четире обособени позиции“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 06.06.2022 г. (вкл.).

30.05.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.