Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Капитален ремонт на 9 броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 07.07.2022г. (вкл.).

30.06.2022 • Пазарни консултации