„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Капитален ремонт с допълнителни ремонтни дейности свързани с подобряване функционалността на основни възли и системи на вагоните и частично обновяване на пътнически вагони от серии 2150 и 1940 “. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 05.09.2022 г. (вкл.).

26.08.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.