„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Капитален ремонт с обновяване на 6 (шест)броя пътнически вагона от серия 2150 за търговски превози". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 04.10.2022 г. (вкл.).

27.09.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.