„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ в локомотивните и вагонни депа на „ БДЖ-ПП“ ЕООД през 2023г.“

20.10.2022 • Пазарни консултации


Срок за предоставяне на оферти до 03.11.2022г. (вкл.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.