„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на образци за допълнителна защита на превозни документи, багажна разписка и нареждане за възстановяване на суми “ . Срок за предоставяне на оферти до 05.07.2022г. (вкл.)

27.06.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.