„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Планов ремонт/обновяване на 289 броя пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози ЕООД“ разделена на седем обособени позиции във ВР Завод за срок от 4 години". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 20.07.2023 г. (вкл.).

06.07.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.

1. Покана за пазарни консултации

2.„Техническа спецификация за капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони В 84 (серия 1974 и 2974) за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД“ – Приложение №1;

3.„Техническа спецификация за капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони серия 2133“ за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД – Приложение №2;

4.„Техническа спецификация за капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони от серии 2143, 2145 и 3143 за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД – Приложение № 3;

5.„Техническа спецификация за капитален/среден ремонт с обновяване на пътнически вагони от серия 1050 и 2150 за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД за 140 км/ч – Приложение №4;;

6.„Техническа спецификация за извършване на капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони от серия 2150 с талига GP 200 за 160 км/ч – Приложение №5;

7.„Техническа спецификация за капитален/среден ремонт на пътнически вагони от серии 1563 и 2563 за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД – Приложение №6;

8.„Техническа спецификация за капитален ремонт с обновяване на пътнически вагони от серия 5080 за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД – Приложение №7;;

9.„Техническа спецификация за капитален ремонт на пътнически вагони WL (серия 7071) за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД. – Приложение №8.

10.Образец на индикативно ценово предложение – Приложение №9;

Резултати от проведени пазарни консултации

kolovag.pdf
pdf, 4.9 MB

cegeielski.pdf
pdf, 4.6 MB

interkom-2.pdf
pdf, 4.5 MB