„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Поддръжка, сервизно и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газова арматури за отоплителен сезон 2022/2023 г на територията на ЛД-София, район София и район Мездра“. Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 01.03.2022 г. (вкл.).

24.02.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.