„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Предаване на неопасни отпадъци генерирани от дейността на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД“, в две обособени позиции". Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 17.10.2022 г. (вкл.).

26.09.2022 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.